HOT - סיבים אופטיים 

 ב-15 השנים שחלפו פרשה HOT עסקים למעלה מ-500,6 ק"מ של רשת סיבים אופטיים מהמתקדמות בעולם.

 

  •  קישור IP ברוחב פס גבוה, גיבוי רשת מלא ושרידות גבוהה.

  •  תמיכה במנגנוני ניתוב מהיר במקרה של כשל )Reroute Fast)

  •  מגוון קצבים, החל ב-2 Mb וכלה ב-10.Gb

  •  עמידה בתקנים המחמירים של פורום  Metro Ethernet Forum

  • Hierarchical Quality of Services- תעדוף תעבורת נתונים קריטית ברוחב הפס של הלקוח ברשת (וידאו, Volp ו Critical Data).

  •  קווי וידאו דיגיטליים בתצורת SDI/ASI. 

  •  מנגנוני שרידות מבוססי SNCP המספקים הגנה ומעבר לנתיב גיבוי בעת תקלה בנתיב הראשי במהירות של עד 50 msec. 

  • קישור אופטי מובטח בטכנולוגיית SDH במגוון קצבים, החל ב-2 Mb וכלה ב-5.2.Gb